Dodržiavať zásady osadzovania nožov sa oplatí!

V našom katalógu dôrazne uvádzame a v osobnom kontakte zdôrazňujeme nutnosť dodržiavať predpísané zásady pri osadzovaní profilových nožov z ryhovaného blanketu do nožových hláv.

Jedno zo základných pravidiel je , že výška nožovej hlavy musí byť rovnaká, ako dĺžka noža.

Preto je aj sortiment frézovacích hláv prispôsobený rozmerom ryhovaných blanketov. Nakoľko vyrábame profilové ryhované blankety na zákazku zákazníkom, ktorý si ich osádzajú vo svojich podmienkach a teda nemáme možnosť skontrolovať dodržiavanie tejto dôležitej zásady, zodpovednosť ostáva na užívateľovi!

Táto zásada – rovnaká dĺžka noža ako výška hlavy je zrozumiteľne uvádzaná v našich obchodných materiáloch. Nerešpektovanie technických pokynov a odporúčaní sa nevypláca a častokrát má nedozierne následky.

V tomto konkrétnom prípade zákazník použil hlavu výšky 60 mm, do ktorej osadil nože 40mm.

Ako vidieť ,upínací klin sa deformoval v časti, ktorá nebola vyplnená nožom, čo spôsobilo jeho uvoľnenie a následné vytrhnutie z lôžka.

Pri 6 000 ot./min sa z takéhoto nástroja stáva zbraň, namierená na obsluhu.

Rezultát:  rešpektujte všetky odporúčania, technické podmienky a prevádzkové obmedzenia, uvádzané v našich firemných materiáloch a v prípade pochybností nás neváhajte kontaktovať!