Správne upínanie stopkových nástrojov

Dôležitosť osadzovania nástrojov v klieštinových upinákoch nie je potrebné zvlášť zdôrazňovať. A napriek tomu sa vyskytujú situácie, kedy zlé upínanie zapríčiní vážne havárie s dopadom na bezpečnosť obsluhy.

Vysledujme najčastejšie dôvody:

  • Úroveň obsluhy CNC stroja – naša spoločnosť pri predaji CNC obrábacieho stroja zaraďuje do školenia obsluhy rozsiahly kurz nástrojového hospodárstva. V jedenástich kapitolách sa obsluha dozvie základné aj rozširujúce informácie, užitočné pri obstarávaní a prevádzkovaní nástrojov, upinákov, meradiel.
  • Vybavenie nástrojového pracoviska odkladacími a zakladacími pomôckami, samostatným úložným priestorom je vo firmách nedocenené.
  • Logistika obehu nástrojov, sledovanie ostrenia, prevádzkových časov upinákov obvykle nemá oporu vo vnútrofiremnom informačnom priestore a tak sa stáva, že napr. klieštiny sa ani po 600 hod. prevádzky nevyradia, že zložené nástrojové sady po výmenách komponentov nezodpovedajú triede vyváženia atď.

Na prípadovej štúdii konkrétneho nasadenia špirálovej frézy si ukážme sled udalostí, ktoré viedli k havárii.

Upínací kľúč, na obrázku vidíte už „zodratý“ kľúč v porovnaní s novým, ktorým obsluha nedokáže vyvinúť potrebný upínací moment

Clamper – https://eshop.woodb.sk/sk/p/232ve240-upinaci-drziak-clamper-hsk – jeho absencia je nahradzovaná uťahovaním upínacej matice súčasne s protipohybom druhého kľúča, fixovaného v drieku upináka. Takýto postup opätovne neumožní vyvinúť potrebný upínací moment. Viď priložená tabuľka:

Rozmer klieštinyUpínaniemax. krútiaci moment
ER 8 (1-5mm)M10x0,758 Nm
ER 11 (1-7mm)M13x0,7525 Nm
ER 16 (1-10mm)M22x1,550 Nm
ER 20 (1-13mm)M25x1,575 Nm
ER 25 (1-16mm)M32x1,585 Nm
ER 32 (2-20mm)M40x1,5105 Nm

V dôsledku nedostatočného upnutia sa nástroj pri prevádzke postupne uvoľnil a zafrézoval do stola stroja.

Doporučujeme dôsledne dodržovať predpísané postupy v danej oblasti, prípadne tieto zveriť našim dielenským pracovníkom na servise.