Prípadová štúdia hromadnej výroby zákazkových korpusov

Softvér Génio je slovenským zákazníkom známy ako užitočný CAD-CAM. Jeho využitie je však širšie, o čom sa presvedčila aj francúzska nábytkárska firma Gautier. Naši kolegovia z SCM nainštalovali na ploche 5000 m2.  Sofistikovanú autonómnu linku na výrobu korpusového nábytku. A my sme implementovali SW Génio, ktorý celý proces výroby podporuje v prostredí ORACLE.

Výroba začína závozom jumbo rozmerov laminovanej drevotriesky do automatizovaného skladu, vybaveného dvomi manipulátormi a stanicou na označovanie dielcov.

Sklad zásobuje priebežne dve pendulárne stanice CNC obrábacieho centra, ktoré nestingovou metódou delia vstupné platne.

Dielce sú odoberané robotmi a posielané buď na individuálne spracovanie, alebo do priebežnej jednostrannej olepovačky s vratným dopravníkom podporovaným dvomi manipulátormi.

Kontinuálne sú olepené dielce po valčekovej dráhe osadenej kapacitnými retardérmi presúvané k dvojici CNC vŕtačiek. Po zvŕtaní sú dielce založené do medziskladu.

Autonómny sklad dielcov pomocou dvoch robotov prijíma a zakladá dielce a súčasne tieto kontinuálne vystrojuje do samohybných zakladačov.

Zakladače putujú do pracoviska balenia, ktoré je on-line zásobované priebežne vyrábanými kartónmi na požadovaný rozmer.

Celý výrobný proces je kontinuálny. Umožňuje zákazkovú produkciu korpusového nábytku v demonte v podmienkach hromadnej trojzmennej prevádzky.

Po týždňovom implementovaní a školení našich francúzskych zákazníkov sme odovzdali SW, ktorý zodpovedá za činnosť siedmych manipulátorov, šiestich robotov, piatich CNC strojov, automatického skladu a kartonážky.

Práca pre Gautier s jeho 900 výrobnými zamestnancami nás utvrdila v presvedčení, že odborné zázemie WOOD-B a potenciál SW Génio sú upotrebiteľné aj v podmienkach veľkokapacitnej produkcie.