CNC výroba oblúkového rámu

Zložité tvary pri obrábaní na CNC obrábacom centre s použitím viacerých tvarových fréz prinášajú vo výrobnej praxi rad komplikácií. Na príklade reálnej výroby v podmienkach nášho testovacieho centra Vám dávame do pozornosti našu spôsobilosť „prekresliť“ tvar obrobku zo škice a navrhnúť nástrojové osadenie.

Nakoľko v tomto konkrétnom prípade potreboval objednávateľ iba 5 ks oblúkových rámov, ktorých tvar bol dozorovaný „pamiatkármi“- zvolili sme použitie CNC nosičov, osadených príslušnými tvarovými nožmi, ktoré sme vyrobili na zákazku. Ich celková cena nepresiahla 150,-€.

Samotnú výrobu limituje schopnosť presne zamerať nástroje tak, aby sa tieto po naprogramovaní ich dráh dokonale prelínali – nadväzovali vzájomne na hladké krivky.

Vo výrobách bez potrebného odmeriavacieho zariadenia sa obvykle takéto zameriavanie nahradzuje „skusmým“ zapísaním hodnôt priamo pri frézovaní na stroji. Takáto metóda je nielenže zdĺhavá, ale často nevedie k predpísanému profilu v detailoch. Keďže sme využili naše odmeriavacie zariadenie – ktorého služby zákazníkom ponúkame – aj päť tvarových nástrojov sme zvládli zmenežovať bez nutnosti korekcií – dosiahnutím vyfrézovania schváleného profilu.

Viac zo samotnej výroby rámov nájdete v našom sprievodnom videu: