Výstava Ligna Bohemia 2023

Zúčastnili sme sa výstavy Bohemia lignum. Na českom trhu pôsobíme predovšetkým v priemysle a tak sme sa rozhodli podporiť aj našich partnerov v remeselnej kategórii.

Prekvapila nás však dobrá odborná návštevnosť z industriálnej sféry. Je zjavné, že tri roky bez výstav v branži vyvolali istý hlad po stretnutiach a výmene informácií.

Prvýkrát sme použili dotykovú obrazovku pre rýchle vyhľadávanie komunálnych nástrojov, čo sa ukázalo ako veľmi prínosné. Tradične sme boli konfrontovaní požiadavkami na zákazkové nástroje, čo je na českom trhu naša doména.

Konštatujeme, že dobrá návštevnosť, ústretovosť výstaviska a záujem zákazníkov o naše služby sú predpokladom na zaradenie tohto podujatie do nášho tradičného výstavného kalendára. Kiež by kapacity slovenských výstavníckych organizátorov boli využívané v prospech trhu podobným spôsobom, ako sme opätovne zažili v Lysej.