Nové – plne robotické pracovisko ostrenia pílových kotúčov – sme práve spustili!

Aktuálne požiadavky trhu na skracovanie termínov ostrenia nástrojov nás viedli k rozhodnutiu posilniť výrobné kapacity našej ostriarne. Dlhodobo spolupracujeme s nemeckou firmou Vollmer, ktorá je v oblasti ostrenia pílových kotúčov trhovým lídrom. Nesprávne sa často označuje pojem brúsenie pílových kotúčov.

Vollmer ND 230 v plnej prevádzke v našej ostriarni

Prijali sme rozhodnutie doplniť tri existujúce brúsne CNC automaty o autonómne robotizované pracovisko, schopné bezobslužného ostrenia v troch smenách.
Táto finančne náročná investícia, zvyšujúca naše kapacitné možnosti nepochybne prispeje k zlepšeniu  obchodno-technických služieb, ktoré na trh prinášame a je podčiarknutím nášho postavenia na trhu.

Napriek výraznej úspore obslužných časov však stále záleží na kvalite našich brusičov, ich erudícii a precíznosti pri dosahovaní konštantnej kvality, na ktorú sú naši zákazníci zvyknutí.
Spoľahnite sa na nás, Vaše nástroje sú v dobrých rukách  v celej reťazi logistiky dovozu, čistenia, zamerania, ostrenia, balenia a odoslania k Vám.

Ukážka práce robotickej linky Vollmer: