Vyberte správny piestový kompresor

Pri výbere kompresora je možné klásť mnoho otázok, nasledujúce faktory sú však vždy základom pre správny výber piestového kompresora.

 • prevádzkový čas užívania kompresora
 • objem vzduchu, ktorý budeme potrebovať
 • aký tlak potrebujeme dodávať
 • potrebujeme olejový alebo bezolejový vzduch
 • veľkosť tlakovej nádoby
 • je potreba mobility

Prevádzkový čas užívania kompresora

 • občasné používanie:
  Občasným použitím sa rozumie situácia, keď vzduch nepotrebujete každý deň alebo ho budete používať maximálne hodinu denne.
 • profesionálne prerušované používanie:
  Pri profesionálnych aplikáciách je kompresor využívaný spravidla v jednej smene, čo znamená až niekoľko hodín prevádzky denne. Okrem doby prevádzkyje nutné ešté zohľadniť, či bude kompresor pracovať nepretržite alebo prerušovane. Bežné profesionálne kompresory nie sú stavané na nepretržitú záťaž a v časovej ose by mali byť zaťažené zhruba na 30-50% času.
 • nepretržité používanie:
  Nepretržitá prevádzkuje charakteristická pre profesionálne či priemyselné využitie, keď potrebujeme zaistiť, aby kompresor bežal niekoľko hodín bez prestávky. Pre také aplikácie je nutné zaistiť, aby kompresor pracoval s čo najnižšími otáčkami a aby bol vyrobený so špeciálnymi konštrukčnými prvkami Odporúčame tiež prediskutovať s našimi špecialistami posúdenie možnosti skrutkového kompresoru namiesto piestového.

Objem vzduchu, ktorý budeme potrebovať

Stanovenie správnej veľkosti kompresoru je veľmi obtiažna problematika, ktorá vyžaduje značné skúsenosti od špecialistov v oblasti techniky stlačeného vzduchu. Nasledujúci postup však ukáže základné približné určenie potrebného výkonu kompresoru.

KROK 1 – okamžitá spotreba vzduchu a faktor využitia

Prvým krokom je stanovenie okamžitej spotreby vzduchu pre jednotlivé aplikácie, ktoré hodláme využívať. Súčasne je potrebné vedieť tzv. faktor využitia, čo je veľmi všeobecný pomer času, keď pripojené zariadenie odoberá vzduch voči celkovému času vrátane odstávok. Základne aplikácie, s ktorými je možné sa stretnúť a ich parametre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Spotreba stlačeného Faktor využitia  
Zariadenie vzduchu Výroba Údržba
  (l/min) (nepretržité využitie) (občasné využitie)
Vŕtačka 10mm 500 0,2 0,1
Úhlová brúska 125 mm 900 0,2 0,2
Úhlová brúska 160 mm 1 600 0,1 0,1
Leštička 900 0,1 0,2
Príklepovýuťahovák 1/2" 450 0,2 0,1
Príklepovýuťahovák 1" 800 0,2 0,1
Sekacie kladivo 400 0,1 0,05
Lakovací stroj 500 0,2 0,3
Umývacia pištoi 350 0,05 0,05
Striekacia pištoi 300 0,6 0,1
Malá umývacia pištoi 300 0,1 0,2
Tryskacia pištoi 6 mm 2 000 0,6 0,1
Tryskacia pištoi 8 mm 3 500 0,6 0,1
Dýchacia maska, ľahká práca 50 0,6 0,2
Dýchacia maska, ťažká práca 200 0,6 0,2
Pneumatickýzvedák na automobily 180 0,2 0,1
Pneumatickýzvedák pre autobusy 300 0,3 0,2
Pneumatické dvere 60 0,4 0,2
Ofukovacia pištoi 90 0,2 0,1
Brzdovýtester 120 0,2 0,1
Vysavač 180 0,2 0,1
Klincovačka 2 bar 60 0,2 0,1
Klincovačka 3,5 bar 120 0,2 0,1
Maznice 120 0,2 0,1
vyzúvačka pneumatik 30 0,3 0,2
Momentový kľúč3/8" 150 0,2 0,1
Momentový kľúč3/4" 210 0,2 0,1
Hustenie pneumatik 60 0,3 0,2
Prepúšťací preplach 90 0,2 0,1
Priemyslové lakovanie 600 0,3 0,2
Ubíjacie kladivo – malé 90 0,2 0,1
Ubíjacie kladivo – veľké 300 0,2 0,1
Zbíjačka stredná 3 840 0,3 0,2

KROK 2 – stanovenie celkovej spotreby vzduchu

Ak poznáme okamžité spotreby jednotlivých zariadení a ich faktor využitia, pokračujeme nasledujúcim postupom:

• určíme priemerné spotreby jednotlivých zariadení vynásobením okamžitej spotreby a faktora využitia

• stanovíme celkovú spotrebu, ako možný súbeh niekoľkých používaných zariadení

• pripočítame rezervu pre úniky

• vezmeme do úvahy rezervu na budúce potreby

KROK 3 – návrh sacieho výkonu kompresora

U kompresorov v katalógu je uvedený sací výkon. Výtlačné množstvo je však výrazne nižšie. Všeobecne je možné pre výtlačné množstvo uvažovať s týmito hodnotami pomeru k saciemu výkonu:

• priamy pohon 49-52%

• klinové remene-jednostupňový 55-61%

• klinové remene – dvojstupňový 72-77%

Ďalej je potrebné vziať do úvahy vyťaženie v čase, ktoré je závislé na charakteristike motora a otáčkach. Pre uľahčenie návrhu kompresora uvádzame orientačnú tabuľku pre vzťah medzi spotrebou a sacím výkonom.


Aký tlak potrebujeme dodávať

Kompresor by mal vždy dokázať vytvoriť taký tlak, ktorý bude vyšší, než je najvyšší potrebný tlak požadovaný našou aplikáciou. Valná väčšina aplikácií so stlačeným vzduchom ako je ofukovanie, hustenie pneumatík, striekanie, lakovanie, sponkovanie, uťahovanie skrutiek a používanie pneumatického náradia všeobecne potrebuje tlak v rozmedzí od 1 do 6 bar, pričom všetky kompresory v ponuke poskytujú dodávaný tlak aspoň 8bar.

Výnimku tvorí iba niekoľko kritických aplikácií napr. v pneuservisoch, pri rozdeľovaní kovových materiálov alebo pri tlakových skúškach potrubia, kedy je potrebný vyšší tlak.

Schopnosť vyrobiť vyšší tlak však poskytuje ešte jednu nespornú výhodu, ktorou je vyššia akumulačná schopnosť vzduchu v tlakovej nádobe. Inak povedané, vyšší tlak v nádobe znamená viac vzduchu pre prácu a menej pracovných cyklov kompresora, ktoré sa podpíšu na jeho dlhšej životnosti.


Veľkosť tlakovej nádoby
Akumulácia vzduchu
Hlavnou funkciou tlakovej nádoby je akumulácia vyrobeného stlačeného vzduchu. Čím väčšiu má kompresor tlakovú nádobu, tým dlhšie bude schopný vykryť spotrebu vzduchu a to i v prípadoch krátkych špičkových odberov. Veľký objem tlakovej nádoby navyše zaručuje podstatné predĺženie pracovných cyklov kompresora. Pri každom rozbehu sú kompresor a elektromotor značne mechanicky namáhané a vysoké množstvo štartov negatívne ovplyvňuje životnosť stroja. Ak chceme mať k dispozícii viac vzduchu a znížiť namáhanie kompresora, je lepšie zvoliť väčší vzdušník.


Mobilita a rozmery stroja
Na druhú stranu môžeme vyžadovať menšie rozmery kompresora, a to buď z dôvodu miesta v dielni alebo kvôli obmedzenému priestoru v automobile. V takom prípade sú v programe k dispozícii modely s menšími objemami tlakových nádob, ktoré sú navrhnuté konštruktérmi tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu preťažovaniu stroja.
Potrebujeme olejový alebo bezolejový vzduch
Prítomnosť oleja v stlačenom vzduchu môže byť kritická pre celý rad aplikácií. Typickými oblasťami, kde je vyžadovaná veľmi nízka hladina oleja vo vzduchu alebo úplne bezolejový vzduch sú napr. profesionálne lakovníctva, gastronómia, potravinárská výroba, výroba nápojov, stomatológia, laboratória, nemocnice alebo elektronický priemysel.
Ak potrebujete zdroj vzduchu pre niektorú z uvedených aplikácií, existujú možnosti použiť buď olejom mazaný kompresor s drahou úpravou vzduchu na bezolejový alebo priamo bezolejový kompresor. Vďaka značnému pokroku v technológiách na báze teflonu a keramiky sú dnešné bezolejové kompresory veľmi spoľahlivé a cenovo dostupnejšie než v minulosti. Hlavné výhody, ktoré bezolejové kompresory poskytujú sú:
• absolútna eliminácia rizika a nákladov spojených s kontamináciou olejom
• nulové náklady na výmeny oleja
• nulové náklady na filtračný systém a likvidáciu kondenzátu
• ekologické aspekty a zníženie uhlíkovej stopy.