Povýšenie 3D tlače

Počiatky technológie 3D tlače sa datujú od druhej polovice 20. storočia, kedy si istý Charles W. Hull, neskorší zakladateľ 3D Systems, nechal v roku 1986 patentovať technológiu stereo-litografie. Vypršanie patentovej ochrany umožnilo firmám nástup na trh a prinieslo nové technológie, napr. modelovanie depozíciou taveniny (FDM – Fused Deposition Modeling) využívajúcej termoplast, selektívne laserové spekanie (SLS – Selective Laser Sintering) pracujúce s CO2 laserom a práškovým materiálom a mnoho iných exotickejších aditívnych výrobných metód.

CMS Kreator

CMS dcérska spoločnosť SCM-Group, najväčšieho výrobcu drevoobrábacích strojov na svete prináša dnes na trh rad strojov kombinujúcich aditívny a subtraktívny spôsob výroby nadrozmerných a veľmi komplikovaný dielcov. Treba podčiarknuť a pripomenúť si ako výrazné investície do výskumu a vývoja tvoria významné technologické inovácie…

https://www.scmgroup.com/en/cmsadvancedmaterials/products/solutions-for-additive.c142608/soluzioni-per-additive.142609/cms-kreator.142610