Lesy a drevo na Slovensku

Mýty a skutočnosť !

Sme lesnatá krajina s dlhou tradíciou priemyselného spracovania dreva.

Na rôznych blogoch ,verejných diskusiách sa objavujú informácie, ktoré navodzujú dojem zlého spravovania lesov a nedostatočného využívania hospodárskeho potenciálu dreva, ako obnoviteľnej suroviny. Lykožrút, klimatické zmeny, ťažba, polomi, vývoz surovej hmoty sú argumentačnou rukoväťou takýchto názorov, väčšinou tendenčných alebo laických.

Ako to už býva, pravda vo všeobecnosti nie je pravdou v štatistikách.

Je fakt, že vietor len v roku 2021 poškodil viac než 1 milión kubíkov dreva a hmyz bezmála 2 milióny, v surovom stave sme vyviezli 2 milióny dreva do zahraničia, náhodne sme vyťažili 3 milióny dreva.

Ale situácia rozhodne nie je zúfalá a treba pri tejto príležitosti uviesť, že sme tiež doviezli zo zahraničia surové drevo v objeme 2,5 milióna kubíkov, že spolu vyťažíme 8 miliónov kubíkov, ale dorastie nám 12 miliónov. Zásoby dreva v lesoch sú na historických maximách.

2 milióny hektárov lesných pozemkov reprezentuje viac než 40% zalesnenosť Slovenska pričom  každoročne /za posledných 30 rokov/ pribudne tisíc hektárov.

Samozrejme pred nami je mnoho výziev, ako čo najlepšie zhodnotiť jednu z mála prebytkových surovinových základní Slovenska, k čomu by mal prispieť drevársky a nábytkársky priemysel, ktorý za ostatných 30 rokov dramaticky utrpel na ekonomickej sile.