Porovnanie výkonnosti troch Dia fréz pri nestingu

Material – 12mm laminovaná preglejka

Nesting – testovanie troch nástrojov pri obrábaní laminovanej preglejky. Testované sú tri druhy Dia nástrojov.

Upínanie – každý testovaný nástroj bol uložený v Termo upináku pre zabezpečenie dostatočnej rigidity a presnosti upínania. Nosič-telo frézy je vyhotovené z Densitu.
1. Ø12 x 24 – Z3+3 – 20°
2. Ø12 x 24 – Z2+2 – 20°
3. Ø12 x 26 – Z1+1 – 54°

Každý nástroj je vyvážený na G2.5 pre 24.000 ot/min.

Prvá Dia fréza Ø12 x 24 – Z3+3 – 20° – výsledky

Druhá DIA fréza Ø12 x 24 – Z2+2 – 20° – výsledky

Tretia DIA frézy Ø12 x 26 – Z1+1 – 54° – výsledky

Resumé :
pre nestingové frézovanie laminovaných materiálov je obzvlášť dôležité :

  • presné a rigidné upínanie nástroja /Hydro,Termo../
  • tuhé telo nástroja / Densit , Tvrdokov HW, …/
  • zvolená geometria ostria
  • druh diamantu a rozmery zuba
  • správne zvolený posuv v korelácii s počtom zubov
Takýto agresívny uhol umožňuje použitie jednobritého nástroja, ktorý môže byť prevádzkovaný aj pri „pomalom“ posuve, čo ocenia spracovatelia rôznych kompozitov s nedostatočnými možnosťami podtlakového upínania obrobku.

Pri nastavovaní prevádzkových parametrov sme svojim zákazníkom k dispozícii!