Pokračovanie INDUSTRY 4.0 pre malú zákazkovú výrobu je pre SCM výzva!

A tiež pre nás – priateľov dreva

Priemyselná revolúcia začala nástupom výrobných strojov, pokračovala masovou produkciou a v ďalšej fáze zavedením automatizácie . V Industry 4.0  sa jednotlivé stroje a zariadenia prepájajú do otvoreného informačného prostredia, ktoré výrobu zefektívňuje .

SCM sa vývojári zaoberajú tiež podporou malých zákazkových výrob nábytku v kontexte požiadaviek Industry 4.0.Hľadajú a zavádzajú sa riešenia, ktoré už dnes umožnia remeselníkom vysoký stupeň ich cenovej konkurenčnosti.

V súčasnosti v SCM zavádzame jednotný 15 palcový dotykový ovládací panel s rovnakým softvérovým interface Maestro Active-S pre celú škálu drevoobrábacích strojov.

Takéto riešenie umožní dielenskému personálu ovládať každý drevoobrábací stroj, vybavený týmto panelom. A tak výrobný robotník bude používať to isté ovládacie rozhranie aj na píle, fréze, vŕtačke, olepovačke, lise…Končí sa čas, keď sa operátor musel vždy pri prechode na iný stroj „prestaviť“ na jeho ovládanie, pýtať si výrobné zadanie, hľadať výkresy, rozmery, zisťovať parametre nástrojov…..

Rovnaké ikony, rovnaká filozofia ovládania, rovnaké príkazy. A nie len to ponúkame už dnes!

Okrem zjednodušenia ovládania sa takto zabezpečuje prenos dát, kontrola nad strojmi, rieši sa diaľková diagnostika, migrujú výkresy, programy atď.

Podčiarkuje sa takto úloha technickej prípravy výroby z kancelárie, dostupnosť a zdieľateľnosť dát z rôznych platforiem. INDUSTRY 4.0 je už dnes v SCM realitou aj pre malé, zákazkové firmy.

A máme samozrejme ďalšie a ďalšie plány, ako zapájať do výroby celý vnútro-firemný dátový enviroment s minimálnou účasťou obsluhy, s automatizovaním opakujúcich sa činností a samoučiacimi sa perifériami – to všetko aj pre ozaj malé firmy!

SCM sme vždy o krok ďalej.

Nechajte sa informovať našimi kolegami z oddelenia strojov o uvedených možnostiach.