Neočakávaný zdroj požiaru pri CNC frézovaní!

Obrábanie nestingovou metódou ,okrem svojej obľúbenosti v rôznych spracovateľských odvetviach prináša nové výzvy, nové riešenia, ale tiež nečakané ťažkosti.

Pri frézovaní objektov  v našich podmienkach, ktorými sme podporili STU Bratislava sme zaznamenali lokálny požiar. Tento sme vzápätí uhasili hasiacim prístrojom a následne vyhodnotili. Dôvody vzniku požiaru siahajú až k autorovi – dizajnérovi, ktorý navrhol a nakreslil tvarové objekty, ktoré sme v DWG súbore prevzali bez dôslednej kontroly.

Finálny výsledok v školskom areáli

Súbory sme vložili do optimalizačného nestingového programu firmy Spai, ktorý rozložil požadované množstvo dielcov do rozmerov 1200×2500 mm vodovzdornej preglejky hrúbky 22 mm.

Preglejku sme položili na DTD podložku, cez ktorú bola táto vákuom fixovaná .Hladkou špirálovou frézou vlastnej výroby d-14mm pri 20 tis otáčok/min a posuve 8m/min sme začali frézovať na obrábacom centre SCM.

Pri dokončení frézovania ostatných dielcov obsluha zaznamenala šírenie dymu. Pod prvým frézovaným dielcov vzbĺkol oheň, ktorý sme obratom uhasili.

Čo sa stalo?

Dizajnér pri kreslení tvaru objektu nedôsledne nadpájal krivky. V jednom mieste nadpájania zjavne opakoval pripojenie krivky a vytvoril „zhluk“ vektorov. Tento bol tak malý, že pri prebratí krivky programátorom si túto nezrovnalosť nemal ako všimnúť a SW CAM vygeneroval NC kód aj pre tento zhluk vektorov.

Pri frézovaní v jeho mieste nástroj vykonával v krátkom slede veľmi malé „frikčné“ pohyby-voľným okom nepostrehnuteľné, sledujúc nezmyselné krátke dráhy, čím vzniklo veľké trenie. K rozpálenému lokálnemu miestu vákuum masívne dodávalo vzduch až do stavu vzbĺknutia obrobku.

Ako predísť podobným ťažkostiam?

Vždy je potrebné „vyšetriť“ každú prevzatú krivku, skontrolovať miesta nadpájania, prípadne krivku modifikovať nastavením citlivosti nadpájania. Pri veľkých množstvách súborov  táto práca samozrejme výrazne spomaľuje prípravu výroby. Tiež je náležité odkomunikovať problematiku s dizajnérom, ktorého chyby sa obvykle veľmi ťažko dohľadávajú, pracne naprávajú a môžu viesť až k fatálnym následkom ,čo dokumentuje aj tento reálny prípad.