Pozvánka: Deň otvorených dverí 2023

Všetkých priateľov dreva pozývame na náš tradičný Deň otvorených dverí WOOD-B EXPO 2023 – 28.9. 2023. Tento rok, sme zvolili formát jedného dňa, o to intenzívnejší pre zákazníkov aj našich pozvaných spoluvystavovateľov. Budete mať jedinečnú možnosť prejsť jednotlivo časti našej výroby a ostrenia nástrojov v rátane nasadenia nového automatizovaného robota. Kolegovia z oddelenia strojov pripravili množstvo – cez 40 drevoobrábacích strojov, plne funkčných. A to od tradičných strojov cez olepovačky, CNC vŕtačky po nárezové centrum. Súčasťou výstavy budú samozrejme demo ukážky práce strojov. Počas otvoreného dňa Vám zástupcovia jednotlivých značiek ukážu aktuálne novinky z ich výrobného programu.

PROGRAM PREDNÁŠOK:

Výkonný vnútrofiremný informačný systém ako podmienka  Vášho napredovania   11,00 hod

Kategorizácia  a spôsoby spravovania a využívania firemných dát v úrovni predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej logistiky a ekonomickej agendy s riadeným užívateľským prístupom v softvérovom prostredí FLOWII. Ukážky výstupov pre zachytenie a vyhodnotenie podnikových  činností s námetmi pre dosiahnutie vyššej úrovne riadenia procesov bez ohľadu na veľkosť firmy.

Ing Lukáš Ivan Flowii s.r.o.

Kreslenie,modelovanie a programovanie komplikovaných objektov    12,00 hod

Teória nadpájania a vyšetrovania kriviek, príklady modelovania s využitím nástrojov V aspire, vektorizácia JPG, PNG, prípadové štúdie od obrázku k frézovaniu.

Ing Boris Bršel WOOD B s.r.o.

Softvérová a hardvérová podpora formátovania plošných dielcov  13,00 hod

Transfer dát z rôzneho SW prostredia do Optimik-u,ich spracovanie do nárezových plánov s následným odoslaním do HW periférií na formátovacej píle .Ukážka pílenia  s ich priebežným označovaním dielcov štítkami

Rastislav Korytár Optimik s.r.o.

Obchodno-technická podpora výroby  nábytku v prostredí CAD-CAM CORPUS   14,00 hod

Reťazec činností pre vytvorenie návrhu nábytkovej zostavy pre obchodnú komunikáciu s následným postupom generovania objednávky kovania, hrán, veľkoplošného materiálu, časového objektivizovania výroby, vytvorenia  a distribúcie NC kódov pre CNC obrábacie a vŕtacie stroje, optimalizovanie nárezu až po správu  a archiváciu výrobnej agendy. Demo ukážka fyzickej výroby.

Matija Grozdek Corpus doo

PREZENTÁCIA PRODUKTOV:

Stroje: SCM group
Software: Corpus, Optimik, Flowii, V-Aspire
Náradie: Festool, Dewalt, Stanley, Lamello, Makita, Metabo, FIAC, Nuair, Laser centrum
Kovanie: Hettich, Galea, Blanco, Sevroll, MP kovania
Chémia: Osmo, Henkel: Ponal, Pattex, Ceresit, Loctite, Remmers
Materiály: SIA, Festool, Rothoblaas – Holz technic

MIESTO KONANIA:

WOOD-B priateľ dreva, Považská 30, Nové Zámky