CNC obrábanie – 3D: Z obrázka rýchlo do stroja!

Frézovanie ornamentov v podmienkach nábytkárskej praxe zo sebou prináša rad úloh, ktoré sú pre niektoré softvéry obrábacích centier ťažko zvládnuteľné, respektíve neproduktívne riešené.

Urobíme si príklad prebratia obrázka z Pinterestu a jeho vyťaženie pre generovanie programu do CNC obrábacieho centra.

1,  V prvom rade je dôležité samotné kreslenie profilu  – jeho preberanie z nejakého obrázku /JPG,PNG,PDF../.

Volí sa obvykle varianta prekresľovania, čo je pochopiteľne zdĺhavé ,nepresné …

Pokročilejšie riešenie ,ktoré je produktívne, si vyžaduje schopnosť vektorizácie objektu .Táto metóda je však náchylná na vytváranie množstva riadiacich bodov na krivke, čo sa prejavuje pri frézovaní v obrábacom centre jeho zníženou rýchlosťou frézovania.

2, Programovanie dráh objektu v prípade, že tento budeme frézovať gravírovacou frézou s prislúchajúcim rozmerom je buď manuálne v osi Z, alebo zautomatizované – v závislosti na softvérovej výbave.

Simulácia frézovania umožní skontrolovanie výsledného tvaru.

Na videu si môžete pozrieť, ako z veľmi nekvalitnej fotografie v priebehu pár minút vytvoríme 3D ornament, frézovaný do dvierok spolu s programom do CNC stroja.