Meranie vo výrobe nábytku

Oceľové zvinovacie meradlá všetci poznáme, sú veľmi rozšírené. Majú menšie praktickejšie rozmery, pohodlne sa nimi pracuje a sú dostatočne presné. Dostať ich bežne, najčastejšie s dĺžkou od 2 do 10 m. Sú samonavíjacie. Vyrábajú sa prevažne z oceľového pásika, ktorý sa pružinkou zvinie do obalu. Stupnice s milimetrovým delením sú lakované alebo vyleptané do meracieho pásika. Ak má povrch pásika teflónový povlak, je náter trvanlivejší, zabraňuje oteru čísel.

Presnosť týchto meradiel je pri väčšine  prác postačujúca, preto sú u remeselníkov veľmi obľúbené a na meranie dĺžky sa najčastejšie používajú. V dielňach sa u jednotlivých pracovníkov stretneme s množstvom značiek, druhov a typov metrov, ktoré sa často rozdávajú ako reklamné predmety s pochybnou funkcionalitou, rôznou úrovňou presnosti merania.

Obvykle sa od zvinovacieho metra očakáva odolnosť pri páde, nízka hmotnosť a ergonómia, jednoduché odčítanie hodnoty, rýchle zvinutie a samozrejme  predovšetkým presnosť. Na trhu sa predávajú meradlá s triedami presnosti I, II, III, pričom najpresnejšie sú meradlá zaradené do I. triedy presnosti. Zvinovací meter z materiálu, ktorého tepelná rozťažnosť je takmer nulová, s triedou presnosti I je však pomerne drahý.

V nábytkárskej firme, podporovanej CNC strojmi by sa pri výrobe plošných i rámových dielcov mali používať jednotné zvinovacie metre v triede presnosti I.

Porovnajte:
Na dĺžke dvoch metrov sa pomýlite s metrom v triede I o 0,3 mm – čo nie je málo!
Avšak s bežne predávaným metrom v triede II je dovolená odchýlka až 0,7 mm.
Metre v triede III by sa vo výrobe nemali vôbec vyskytovať.

V každom prípade platí zlaté pravidlo, že všetci výrobní pracovníci používajú iba jeden unifikovaný  typ meradla v presnosti I od jedného výrobcu. Teraz Vám ponúkame akciové riešenie zavedenia elementárnej presnosti merania s renomovaným výrobcom SOLA.

.. a zvýhodnenú ponuku podporíme bezplatným signovaním mien Vašich pracovníkov laserovým gravírovaním, tak, aby každí z nich mal práve len ten svoj „vlastný“ meter!

A kto sa rozhodne vnútrofiremnú metrológiu vyriešiť raz a navždy, pre toho máme veľkorozmerové digitálne posuvné pravítko s toleranciou 0,01m/1m- opäť v akciovej cene!