Dodanie technológie začína plánovaním!

Dodávky strojov a zariadení na kľúč obvykle sprevádzajú ťažkosti s nepripraveným zázemím,nízkou úrovňou súčinnosti s odberateľom a tiež podcenením faktoru  kvalifikovanosti obsluhy.

Tu je príklad, ako sa dajú veci robiť bezproblémovo a nám to umožní podať profesionálny výkon. Už vo fáze obchodnej sme v tomto obchodnom prípade spracovali dispozičné riešenie dielne a pre jednotlivé remeslá (kúrenie, elektrické siete, tlakový vzduch) kde sme špecifikovali nároky.

Pred vývozom strojov zákazník obdržal podrobný protokol technického zabezpečenia montáže s nárokmi na vykládku, rozmiestnenie a ustavenie strojov, nástrojovej výbavy, materiálu na obrábanie atď. Tieto do bodky naplnil.

A výsledok sa dostavil.

V priebehu dvoch pracovných dní naši technici nainštalovali ,nástrojovo osadili a odovzdali :

  • Odsávač
  • Riadené odsávacie rozvody
  • Skracovaciu stanicu
  • Zrovnávačku
  • Hrúbkovačku
  • Štvorstrannú frézovačku
  • Formátovaciu pílu
  • Reťazovú dlabačku

Uvedená dodávka strojov s takýmto priebehom ich odovzdania potom robí dobré meno nám i firme SCM a zákazníkovi prináša spokojnosť. Pochopiteľne –   a  našim technikom prináša satisfakciu z práce!