Výkonné frézovanie masívu na CNC obrábacích centrách

Obrábanie masívu na CNC obrábacích centrách je veľmi výrazne ovplyvnené vlastnosťami obrobku (anizotropia, vlhkosť dreva, smer vlákien, druh dreviny … ) a preto nie je možné generalizovať, alebo zovšeobecňovať prístup pri voľbe nástrojov , rezných podmienok a stratégii procesu opracovania.

Nástroje z rýchloreznej ocele síce ponúkajú brilantné výsledky v kvalite obrábanej plochy, ich využitie v priemyselnej praxi je obmedzené v dôsledku nízkej životnosti ostria. A tak tieto nástroje nasadzujeme iba v špeciálnych prípadoch ,ako je hlboké tvarové frézovanie v drevinách jelša, breza, kedy sa vyžaduje veľmi kvalitný obrobený povrch.

Nasadenie diamantových nástrojov je problematické a podlieha špecifickému výberu rezných parametrov a podmienok obrábania, čo limituje ich využívanie pri obrábaní masívu. V ostatnom období sa však rozšírila  sortimentná ponuka DIA materiálov a tak v obmedzenom rozsahu je na mieste ich využitie napriek nemožnosti dosiahnuť požadovanú geometriu nástroja pre frézovanie masívu.

Nástroje zo spekaného karbidu vo forme žiletiek, alebo monolitické či s navarenými plátkami sa používajú najbežnejšie pre optimálne výkonové ,cenové i kvalitatívne dôvody. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s výrobou špirálových fréz zo spekaného karbidu, pričom sa špecializujeme na zákazkové riešenia. Rovnako vyvíjame a porovnávame rôzne geometrie, typy tvrdokovu tak, aby sme dokázali prevažne priemyselnému zákazníkovi „ušiť“ nástroj na mieru.

Na našom predvádzacom CNC stroji sme odskúšali účinnosť dvoch špirálových fréz, ktoré sme vyrobili z polotovaru od firmy Tigra. Hladkú špirálovú frézu sme osadili do klieštiny triedy ER a špirálovú frézu s lámačom triesky do hydroupínača.
… toto je výsledok :