Zaujímavý profil

Už roky vyrábame  a dodávame zákazkové nástroje. Takto sa občasne dostávame ku zdroju rôznych zaujímavý riešení profilov. Často sme konfrontovaní potrebou krátkych dodacích termínov a nízkonákladových – jednorázových riešení, kedy nie je u výrobcu predpoklad opakovania zákazky.
Vtedy musíme využívať možnosti univerzálnych profilových hláv s ich limitovanou hĺbkou profilu.
To nás núti hľadať alternatívne riešenia, ako je tento príklad profilu, kedy sme do materiálu prierezu 18×90 mm z dvoch častí dokázali „vtesnať“ bohatý – hlboký rímsový profil.

Zákazník si zakúpil univerzálnu frézovaciu hlavu https://eshop.woodb.sk/sk/p/7004094090030a-univerzalna-profilova-hlava-light-90-d90-b90-d30 v cene 138,-€ , ktorú sme osadili dvoma nožmi v cene cca 45,-€ . Takto do dvoch dní od zadania ideového návrhu, vychádzajúceho z fotografie výrobku zákazník  mohol zahájiť výrobu.

Aby sme boli presní, za spracovanie dokumentácie zákazník zaplatil ešte paušálny poplatok 10,-€, čo je nepochybne dobrá cena za funkčné riešenie, kedy podkladom v zadaní bola iba nejasná fotka.