Odborné školenie striekacej techniky SATA – 31.1. 2024

Pozývame Vás na produktové školenie striekacej techniky SATA. Školenie organizujeme spoločne s našim partnerom v oblasti povrchovej úpravy –

spoločnosťou RENOJAVA. Školiť bude technik Ing. Peter Lehuta – manažér pre východnú Európu spoločnosti SATA GmbH & Co.KG. Získate informácie o novinkách v produktovej rade SATA, odporúčania striekacej technike pre stolárov, ochrane dýchania a o príslušenstvo. Rovnako odporúčania v oblasti údržby a čistenia striekacej techniky. V prípade záujmu je možnosť praktickej aplikácie techniky SATA.

  • Stačí Vám zaslať prihlášku mailom na material@woodb.sk, alebo potvrdiť Vašu účasť nášmu obchodnému zástupcovi.
  • Začiatok v čase 9:00.
  • Obed pre vopred prihlásených zabezpečený.

Tešíme sa na Vás!