Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Uplynulý rok 2022, obchodne pre nás tak úspešný, nemožno označiť inak, než  ako  turbulentný s nepredvídateľnou perspektívou.

K odznievajúcim covidovým ťažkostiam pribudli vojnové a energetické s neočakávanými konzekvenciami. Pád vlády, dúhová intolerancia, drastické zdražovanie a predovšetkým naše vlastné nazeranie na tieto témy dramaticky rozdelili spoločnosť.

Svet sa nebývalo rozkymásal!

Keďže sme zjavne účastní nadchádzajúcich bolestných premien s očakávaným dopadom na životnú úroveň, je zvlášť dôležité nepodľahnúť populizmu, ponúkaným „jednoduchým-rýchlym“ riešeniam, davovým naratívom. Nikdy nebolo k dispozícii toľko mediálnych zdrojov pre export zarážajúco protichodných názorov, v ktorom sa dezorientujúc človek  stráca .

Chýba pevná pôda pod nohami!

Zdravý rozum, viera vo vlastné schopnosti, podporená poctivou prácou, tiež pevná rodina a podnetný komunitný život, zasadený do tolerantného a rešpektuplného prostredia nás bezpečne prevedú nástrahami politikov, mocipánov a tiež našimi slabosťami.

V to všetci dúfame !

Nech je nasledujúci rok 2023 pre nás všetkých lepším, než očakávame.

To Vám želá celý kolektív našej spoločnosti.

Od čias Osvienčimu vieme, čoho až je človek schopný!

Od čias Hirošimi vieme, čo všetko je v hre!