Eshop woodb.sk

Náš e-shop je koncepčne vystavaný tak, aby pre našich zákazníkov nebol len nákupným trhoviskom, ale tiež zdrojom technických informácií.
Týmto venujeme veľa energie.
Informácie pri nákupe majú štyri zásadné úložiská:

  • Záhlavie kapitoly
Nájdete videá, technické informácie, katalógové listy kapitoly a doplňujúce informácie.
  • Tovarová položka
Tu nájdete informácie k samotnej tovarovej položke.
  • Katalógy
Tu nájdete naše rozsiahle katalógy, ktoré existujú aj v tlačenej podobe.
  • Dodávatelia
Tu nájdete katalógy našich dodávateľov, ktoré Vám uľahčia výber. V prípade niektorých dodávateľov je priamo odkaz na ich webové rozhranie.