Upgradovanie frézovacích valcov

Zrovnávacie a hrúbkovacie prípadne kombinované frézovačky priemyselnej rady obvykle bezporuchovo s minimálnymi servisnými nárokmi slúžia svojmu účelu.

Limitom ich výkonnosti sa častokrát stáva hobľovací valec, integrovaný v stroji, ktorý je použiteľný obvykle pre štandardné hobľovacie nože 35×3 mm. Ustavovanie takýchto nožov je zásadné pre kvalitu obrábania a ich životnosť, čo dávno nezodpovedá aktuálnym požiadavkám.

V súčasnosti sa priemyselné stroje osadzujú obvykle nožovými hlavami s ich samocentrickým upínaním

Pre zákazníkov, ktorí chcú naďalej používať pôvodný stroj sme pripravili možnosť jeho upgradovania  formou výmeny nožovej hlavy-valca Tersa alebo Špiral. Sme v stave dodať prakticky pre každý model stroja valec s požadovanými rozmermi a výstupom.

Toto je príklad reálnej výmeny štandardného valca za valec Špirál

Preto , aby si zákazník mal možnosť vopred kalkulovať náklady na takéto „zlepšenie“ svojho stroja sme skatalogizovali vybranú najfrekventovanejšiu rozmerovú radu valcov pre obidva systémy  – TERSA aj ŠPIRAL. Ceny sú postavené bez ohľadu na zložitosť výstupu valca.

Veríme, že mnohým zákazníkom takéto riešenie umožní si zachovať  osvedčené zariadenie a toto zlepšiť na úroveň aktuálnej doby.