Nástroje na nesting

Nestingové obrábanie je pokroková výrobná metóda, ktorá sa postupne etabluje aj vo výrobe korpusov. Nahrádza tak obvyklé delenie veľkoplošného materiálu pílením. Firma SCM je nespochybniteľným lídrom v tejto oblasti.

Popri výrazne lepšej výťaži sú limitom nástupu nestingu ako alternatívy k píleniu náklady na bežný meter opracovania.

Okrem energetickej bilancie sú dôležité náklady na nástroje, ktoré zásadne ovplyvňujú rozhodovanie v prospech tejto pokrokovej technológie. V našej firme máme dlhoročné, bohaté skúsenosti s nástrojmi pre obrábanie rôznych druhov obrobkov.

Vo výrobe korpusov je najfrekventovanejším obrábaným materiálom  laminovaná drevotrieska, pre ktorú sme vyvinuli dva  účinné nástroje s nasledovnými výsledkami:

Ako je zrejmé z uvedeného porovnania medzi jednobritým a dvojbritým nástrojom priemeru 12mm, štandardne pri rovnakom posuve 12m/min, rovnakom upínaní /hydro/ a rovnakom obrobku DTD L 18 sme v stave garantovať 11km až 17 km frézovania medzi ostrením.

Tieto výsledky sú dosiahnuté za použitia špeciálneho materiálu ako nosiča frézy, jej zvláštnej konštrukcie ako výsledok dlhodobého spoločného  vývoja spolu s firmou Metalworld.