SCM BUS 2024: 21. – 23. apríl

SCM Group v zastúpení firmou WOOD-B si Vás dovoľuje pozvať na prehliadku svojich výrobných závodov v Taliansku.

Talianska firma SCM, ako najväčší výrobca drevoobrábacích strojov na svete v uplynulom období vyrobila vyše 10 miliónov rôznych strojov, je účastná na všetkých relevantných trhoch sveta a do vývoja nepretržite investuje obrovské prostriedky. Veľkosť firmy však dlhé roky precizovanou organizáciou neuberá na pružnosti v reagovaní na aktuálne požiadavky trhu. Príďte sa pozrieť, ako vyrábame stroje a okúste našu taliansku pohostinnosť.

PROGRAM:

NEDEĽA  21.apríl.2024 -odchod o 6.00h. z Nových Zámkov do Rimini

                – občerstvenie v autobuse, príchod  vo večerných hodinách, ubytovanie a večera, spoločenské posedenie

PONDELOK  22.apríl.2024 – prehliadky firiem SCM – plná penzia

                – pobočka SCM (tradičné stroje)

                – pobočka Gabbiani (nárezové centrá)

                – pobočka DMC (širokopásové brúsky)

                – pobočka Mahros (manipulačná technika)

                – pobočka Minimax (remeselné stroje)

                – návšteva San Marina

                – spoločenský večer

UTOROK 23.apríl.2024

                – privítanie v sále Leonardo Da Vinci

                – demonštrácie používaných strojov

                – obhliadka výroby CNC

                – odchod na Slovensko – občerstvenie v autobuse.

STREDA 24.apríl.2024 – príchod o 6.00h. do Nových Zámkov

                – pracovné raňajky

Manipulačný poplatok 150,- € + DPH uhradí účastník akcie vopred v hotovosti pri odovzdaní návratky obchodnému zástupcovi, alebo predfaktúraciou. Všetky výdavky spojené s organizáciou, ubytovaním, dopravou, na ťarchu f. WOOD-B. Vaše automobily budú na stráženom parkovisku v areáli firmy.

Vedúci zájazdu:
p. Peško, 0903 691 610
pesko@woodb.sk