Konferencia WOOD-B 2023

V januári už tradične vyhodnocujeme firemné výsledky na podnikovej konferencii. S ohľadom na predchádzajúce „covidové“ obmedzenia sme tentokrát hodnotili nielen uplynulý rok, ale aj prínos predchádzajúcich dvoch.

Počas firemnej prezentácie sa kolegovia oboznámili s dosiahnutými ekonomickými výsledkami v jednotlivých oddeleniach. Rozbor a porovnávanie minulosti sú prínosom pre celkový  náhľad na dlhodobý vývoj a poukazujú na vnútorné rezervy, mobilizujú nás a umožnia vytvárať realistické predsavzatia.

Tak, ako už viackrát v našej spoločnosti  sme aj teraz využili príležitosť pre odovzdanie vecného daru  kolegom, ktorí sú našou súčasťou už 20 rokov. Stabilita personálu je v našom snažení významný predpoklad úspechu a dáva istoty aj našim zákazníkom.

No a napokon po úsmevnej „parodizujúcej“ prezentácii na návod na predajný úspech sme sa naladili na druhú, neformálnu časť našej konferencie, spojenú s občerstvením a zábavou.

Takáto príležitosť, keď sa stretnú všetci kolegovia aj aj tí, ktorí od nás išli do dôchodku spolu sa vyskytne naozaj iba raz do roka. Zaspomínať na staré časy, obrúsiť hrany, ktoré prináša realita v neutíchajúcich rozhovoroch ,tanci  až do neskorej noci nás opätovne zblížilo ,vzpružilo a veríme, že pomohlo byť pripravenejšími do nadchádzajúceho ekonomického roka.