Projektová štúdia návrhu výroby šachovníc

Na prípadovej štúdii technicko-technologického návrhu priemyselnej výroby šachovníc dokumentujeme našu spôsobilosť spracovať zákazníkovi do rôznej výstupnej úrovne podklady pre jeho produkčné zámery.

Sme v stave už pri kreovaní výrobku vstúpiť do aktívneho dialógu  s výrobcom tak, aby bol produkt technologický  z konštrukčného, materiálového i technického hľadiska.

Podľa aktuálnych, alebo budúcich možných priestorových možností  spracujeme  dispozičné riešenie výrobných i skladovacích priestorov s návrhom horizontálnej i vertikálnej dopravy. Navrhneme tiež odsávanie, kúrenie, likvidáciu odpadu, rozvod tlakového vzduchu, TÚV, LAN-WLAN pre definované stroje a zariadenia.

Pre územné rozhodnutie a ďalší stavebný postup ponúkame náhľad celkovej situácie.

Využite naše kompetencie pre profesionálne komplexné riešenia tak, aby boli Vaše projektové zámery optimalizované.

Projektová štúdia – priemyselná výroba šachovníc