Corpus 5 PRO NEWS

Softvér Corpus 5 PRO verzia ako plnohodnotný CAD-CAM už nepredstavuje iba skvelý nástroj slúžiaci k vizualizácií, naceňovaniu a technickej prípravy výroby. Teraz je aj plne editovateľný pre potreby akýchkoľvek vnútropodnikových zvyklostí a štandardov.

Nová verzia taktiež reflektuje na stále rastúcu potrebu prepájania iných softvérov v podniku akými sú napríklad skladové, účtovné, plánovacie a iné programy. Takéto prepojenia si vyžadujú veľké úsilie zo strany programátorov aby dokázali zladiť spleť rôznych formátov súborov, operačných programov a softvérového vybavenia. Takéto softvérové prepojenia dokážu prácu nielen zjednodušiť, ale aj úplne odstrániť chybovosť, ktorá by inak vznikla pri ručnom „nahadzovaní údajov“.

Na tohtoročnej výstave Woodtech v Brne, po predchádzajúcej premiére na domácej výstave, sme si pre vás pripravili okrem prezentácie programu Corpus 5 PRO aj prepojenie s externými optimalizačnými programami akými sú Ottimo, Optimik či Maretta, kedy okrem základných údajov ako sú rozmery či spôsob olepovanie dielca, sa prenášajú aj údaje spojené s charakterom jednotlivých elementov ako napríklad:
– umiestnenie v zostave či v zákazke,
– cena,
– spôsob vŕtania a podobne.

Takto prenesené údaje sa jednoducho odzrkadľujú na štítku ktorý sa tlačí pri formátovacej píle pomocou softvéru Optimik – asistenta rezania.