CNC frézovanie gravírovaním

Na trhu je pomerne široká ponuka CNC frézovačiek, vhodných pre neprodukčnú výrobu zložitých tvarov, ornamentov, drevených skulptúr, atď. Týmito strojmi je vhodné frézovať viacero materiálov od dreva ,cez plasty, hliník atď. Obvykle sa zákazníci zgrupujú z hobby sektora  a propagačných firiem s očakávaniami ,hnanými nadsadenými možnosťami, ktoré predajcovia strojov pertraktujú.

Pre výrobné firmy sa predmetné malé CNC stroje javia ako nepoužiteľné, nevhodné do priemyselného nasadenia. Už samotná nízka cena v porovnaní s produkčnými obrábacími centrami navádza k takémuto konštatovaniu. Pri tejto príležitosti je vhodné dať veci do súvislostí a poukázať na rozdiely.

V prvom rade – malé gravírovacie CNC stroje / ktorých rozmery  stolov sú od 200×200  až po  3000×3000 mm/ sú v osiach poháňané iba krokovými motormi bez spätnej väzby na rozdiel od obrábacích centier, kde sa takmer výhradne používajú servomotory .Tiež výmena nástrojov u malých strojov je obvykle iba manuálna, čo znemožňuje produktívnu prácu a limituje použitie. Dosahované presnosti, posuvové rýchlosti a tiež výkony frézovacích jednotiek sú rádovo odlišné, rovnako ,ako konfiguračné  možnosti výbavy inými obrábacími jednotkami.

Prečo si však myslíme, že aj pre výrobnú nábytkársku firmu sú takéto „jednoduché“ CNC  frézovačky užitočné ?

Pokiaľ vo Vašej práci máte potrebu frézovania rôznych zložitých tvarov, ornamentov s cieľom výrobok ozvláštniť a pridať mu vyššiu remeselnú hodnotu, potom je takéto zariadenie aj ako druhé CNC pre Vás vhodné.

Vo väčšine prípadov sa zložité tvary frézujú „riadkovaním“, čo je časovo zdĺhavé a tak bez použitia energeticky náročného odsávania , upínania vákuovou pumpou s nasadením výkonnej frézovacej jednotky ste schopní už aj s 2kW, aj keď za niekoľko hodín – dosiahnuť pozoruhodné výsledky.

Tiež softvérová výbava je veľmi „lacná“ – obvykle sa takéto stroje dodávajú s programom CAD-CAM Vectric, alebo už nepodporovaným, ale plne funkčným ArtCAM-om. Tieto softvéry sú síce aproximačné, lež s veľkými možnosťami práve pre hore popisované úlohy. Zvládnete v nich kresliť, obmedzene modelovať a v camovskom rozhraní generovať programy s využitím širokej palety predpripravených stratégií  podporovaných hodnovernou simuláciou  , časovou kalkuláciou a vygenerovaným výrobným listom. Funkcionalita takýchto programov je častokrát v porovnaní s priemyselnými programami prekvapujúco multifunkčná s dobrou online tutoriálovou podporou pre samoštúdium.

Pozrime si na príklade frézovania drevených ornamentov celý postup od získania modelov na internete nákupom, ich spracovania, naprogramovania až po samotnú reálnu výrobu v podmienkach našej firmy: