Kartáčové brúsenie vo fréze

Kartáčové brúsenie vo fréze
Produkty v skupine:

- Nosič telesa z hliníka, je vyhotovený univerzálne pre brusivo Quickwood šírky maximálne 75 mm.
- Je možné použiť do spodnej frézy, alebo osadený do HSK hriadeľa pre CNC.
- Nástroj je osadený podľa zákazníckej požiadavky brusivom Quickwood vo zvolenom rozmere a zrnitosti, bez vplyvu na cenu.
- Brusivo je osadené do plastových nosičov, 20 kusov riadiálnych segmentov Quickwood.