Mesiac: december 2022

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Uplynulý rok 2022, obchodne pre nás tak úspešný, nemožno označiť inak, než  ako  turbulentný s nepredvídateľnou perspektívou. K odznievajúcim covidovým ťažkostiam pribudli vojnové a energetické s neočakávanými konzekvenciami. Pád vlády, dúhová intolerancia, drastické zdražovanie a predovšetkým naše vlastné nazeranie na tieto témy dramaticky rozdelili spoločnosť. Svet sa nebývalo rozkymásal! Keďže sme zjavne účastní nadchádzajúcich bolestných premien s očakávaným dopadom na životnú …

Veselé Vianoce a šťastný nový rok! Čítajte viac »

Simulácia kinematiky otvárania

Korpusový nábytok z veľkoplošného materiálu sa aktuálne vyrába s veľkým kvalitatívnym rozptylom v konštrukcii i vo vyhotovení. Absentujú zakotvené  vnútropodnikové technické „normy“, ktoré sú suplované iba neinštitucializovanými firemnými zvyklosťami, zohľadňujúcimi návyky  a možnosti výroby, montáže, prípadne výnimočne definovanými nárokmi zákazníka. V takomto prostredí dochádza k rôznym konštrukčným riešeniam, ktoré nie vždy plne podporujú výzor i funkcionalitu výrobku a vytvárajú priestor pre možný konflikt so …

Simulácia kinematiky otvárania Čítajte viac »