Mesiac: október 2022

Prednáška zo seminára Nábytkárske siločiary: Industry 4.0

Prvé tri priemyselné revolúcie sa zaoberali výsledkami mechanizácie, elektrifikácie a IT. Doterajšie optimalizačné prístupy, ako výrobu ďalej zlepšovať sa  vyčerpali a  na scénu prišla 4. priemyselná revolúcia. Priemyselná revolúcia Industry 4.0 je postavená na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Dôvodom je využitie obrovského množstva doteraz nezachytených …

Prednáška zo seminára Nábytkárske siločiary: Industry 4.0 Čítajte viac »

Projektová štúdia návrhu výroby šachovníc

Na prípadovej štúdii technicko-technologického návrhu priemyselnej výroby šachovníc dokumentujeme našu spôsobilosť spracovať zákazníkovi do rôznej výstupnej úrovne podklady pre jeho produkčné zámery. Sme v stave už pri kreovaní výrobku vstúpiť do aktívneho dialógu  s výrobcom tak, aby bol produkt technologický  z konštrukčného, materiálového i technického hľadiska. Podľa aktuálnych, alebo budúcich možných priestorových možností  spracujeme  dispozičné riešenie výrobných i skladovacích priestorov …

Projektová štúdia návrhu výroby šachovníc Čítajte viac »